Зависи от нас…

fox1

 

Да живее или да умре…
Да бъде създадено, за да съществува за кратко при ужасяващи условия и да бъде убито.
Струва ли си?
Съгласен ли си?
Това зависи от нас, ние правим този избор, когато влезем в магазина…