ЕТИКА

Убиец на растения
ЕТИКА

Убиец на растения

но растенията също са живи... това е аргументът, който месоядните използват най-често, за да докажат…
1 of 2
12